تبلیغات
سردار شهید رمضانعلی پیرانی - اینجا ایران است.....حمله کن اسرائیل

آقـــــــای اسرائیل! در خبــــــــــرها شنیـــــــدم که می خواهے به ما حملـــہ کنے .

اتفـــاقـــــا  تصــمیـــــم  بسیـــــار  خوبــــــے   گرفتــــہ ای .

می خواهے با این کارت به همه نشان دهے که هنوز ایـــران و  ایـرانــے رو نشناختے !

درست است تو ما را نمی شناسے اما اجـــــــــداد ما را که یــــــــادت هست !!

بچه های خیبـر را  می گویم ، بــدر را، خنـدق را و فتح المبیـن را می گویم،

والفجــــــر 8 را می گویم . آری ما بچه های همـــــــان هاییم .

الآن هم دلمـان برای کلاشینکف خیلی تنگ شده است .

برای سنگــــــــــرهای خاکــــــــی . دلمان برای

سربنــــــــدهای  یازهــــــــــرا  و

لبخنـــــــــدهای بی ریا یه ذره شده و سرمان هم حال و هوای نیـــــــــزه سواری کرده است !

ما  دلمـــــــــان برای این تنگـــــ شـــــده که یکبــــــــار هم که شــــــده ادای همـــــــت

و باکــــــــــری و خــرازی و کاظمی و چمران و زین الدین و بابایی و صیاد و  و ...

را در بیاوریم . حملہ کن ! اصلا جان مـــــــــادرت همین امروز حملہ کن .

فقط یادت باشد که اینجـــــــــا عراق و افغانستان نیست ،

اینجــــــــــــــا لبنــــــــــان هم نیســتــــــ...

♡ اینجــــــــا  ایــــــــــــــران  اســـــــــت ♡ ❤

و نامــــــــش به همـــــان اندازه بلنـــــــــــد اســــت که نـام تــو کــــوچــــــکــــ .

آری اینجاافغانستان نیست که جنگ داخلی داشته باشد و تو بخواهی میانجیگری ما را بکنی .

ما با همه اختلاف نظرهایی که در کشورمـــــان البته در بحث های تئوری داریم

(که این هم از نشانــه های یک حکومت مردمــــی و متمــــــــدن اســــت )

همه فرزنــــــدان سید علی خامنـــه ای هستیم . ما با او تا آخریـــن

گلبول قرمز خونمــــــان عهـــــــد بسته ایم ! خــــــــــــون ،

کمترین چیزی است که فـــــــدایش میکنیـــــــــم .

سید علی لب تر کند ، شکمت سفره است .

نگاه کند پرچمت زیر پــــــــــاهـــاســــت .

اشاره کندتلاویــــو ویــــــــران است .

حمله کن ولی بدان که قــــــدس مال ماست .

قبله ی اول ماست . احتــــــــرامش کمتر از مکـــــه نیست .

اتفاقا از وقتی شنیدیم می خواهی حمله کنی خوشحال تر شده ایم .

چند وقتی است بچه ها حال و هوای نماز خواندن در بیت المقدس در سرشان است .

اصلاً مادوست داریم به مناطق جنگی راهیان نورمان فلسطین را هم اضافه کنیم !

حمله کن ! اما فراموش نکن که ما نواده گان سلمان فارسی هستیم .

همان یار اهل بیت پیامبــــــر که از آنان هم شــــد.

ما مقتدایمــــــــــان حسیــــــــــن اســـــــت .

ما از بچه گی شیر را از سینه مادرانمان با ذکر یا حسیــــــــن خورده ایم

و اولین چیزی که زیر زبان ما گذاشته اند تربت پاک حسیــــــــن علیه السلام بوده است .

ما قبله ی نمازمان مکه است ولی قبله ی دلمــــــــان کـــــــربلاست .

مگر سجده ی پایانی زیارت عاشـــــــورای ما را ندیدی؟

راستی حسیـــــــن را که می شناسے ؟

شاهزاده ی حیدر کـــــــرارعلی ابن ابی طالب ! 

تاریختارن را ورق بزن خواهی دید علی همان است که درِب

قلعه ی خیبــــر شما یهودیان را با یک دست از جا کند .

حسیـــــــن پســـــــــــر آن  عــلـے  اســـــــــتـــــ .

حسیـن همان است که وقتی در برابر ده ها هزارنفر یزیدی ایستاد،لحظه ای

تــرس به دلــــــــش راه نــداد ...  و تــا آخریـــــــــن قطــــــره خونـــــش

در راه دین خــدا ایستادگـے کرد. حسیـــــــن آن روز 72 نفــــر

همراهش بودند که مثل خـودش ،و البته قبل از خودش ،

جانشـــــــان را فــــــــدای حسیـــــــــن کردند ،

ما الآن در ایران 70 میلیون فدایــــــی حسیــن داریم ،

ما ضرب المثلی داریم که می گوید : آزمـــــــــوده را آزمودن خطاست .

تو که مــــا را در این سے سال زیــاد  آزمــــوده ای و البتـــــــه شناختـــــه ای .

تو می دانــــی کــه ما بچـــه های ایرانــــی باکـــــــے از جنـــگــــ نداریم ،

مصداق همان جمله هستیم که خمینــــــــــی عزیز گفت :

ما مرد رمضانیـــــــــم و از تحریـــــــم نمی ترسیم ،

تـــــــو ما را میشناسی و از خشــــــــم عاشورایــــــــے

مان هم خبـــــر داری . 9 دی را کــه فرامــــــوش نکــــــرده ای.

ساندیــــس و نــے ساندیــــــس را هم که می دانـے چیســتـــــ !

ساندیس مال ماست و وظیفه نی اش ، فـــــــرو رفتن در چشـــــــم تو .

بہ هرحـــــــال :

ما منتظریم تا محـــــــــــرم گردد...

مدافع حریم ولایت

طبقه بندی: متفرقه،
برچسب ها:اینجا ایران است.....حمله کن اسرائیل، ایران، اسرائیل،


تاریخ : شنبه 25 بهمن 1393 | 10:51 ق.ظ | نویسنده : خادم الشهدا | نظرات()