تبلیغات
سردار شهید رمضانعلی پیرانی - رهبر انقلاب در جمع فرماندهان بسیج سراسر كشور+فیلم
امروز دولت آمریكا در رأس استكبار است/ در جزییات این مذاكرات مداخله نمی‌كنیم

به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران دیدار بیش از 50 هزار نفر از فرماندهان بسیج سراسر کشور
با رهبر معظم انقلاب دقایقی پیش در مصلی امام خمینی (ره) تهران آغاز شد.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
در این دیدار فرمودند:  بسیج مظهر عظمت و نیروی كارامد درونی كشور ماست.ایشان ادامه دادند: از
عوامل مولد روحیه و صبر در زینب كبرا سلام الله علیها و در دیگر اولیاءاللهی این است: دل را صادقانه
به راه خدا سپردن.رهبر معظم انقلاب تصریح کردند: در هر جایی كه صحنه زورآزمایی است در مقابل
دشمن باید ایستاد، باید عزم شما بر عزم دشمن پیروز بشود، اراده شما بر اراده دشمن غالب باید
بشود و می شود و این ممكن است. در عرصه هر گونه جهادی و كارزاری پشت كردن به دشمن و
هزیمت كردن از نظر اسلام و قرآن ممنوع است.ایشان تاکید کردند: نرمش قهرمانانه به معنای مانور
هنرمندانه برای دست یافتن به مقصود است. هر گونه حركتی چه حركت به جلو و چه حركت به عقب، مثل میدان رزم نظامی باید به دنبال رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده باشد.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند:‌ نظام اسلامی جهتگیری خصومتهایش با نظام استكبار است، استكبارجهانی جنایت را در حق ملتها مجاز میداند،امروز دولت آمریكا در رأس استكبار است.
ایشان ادامه دادند: یكی از ویژگی های نظام استكباری خودبرتربینی است. مجموعه های استكباری وقتی
 خودشان را از بقیه انسان ها مجموعه خودشان را از بقیه مجموعه ها برتر دانستند، وقتی همه چیز را فرع
بر خودشان دانستند، یك معادله غلط و خطرناكی در تعاملات جهانی به وجود می آید.رهبر انقلاب تصریح کردند: استكبار قادر نیست نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی ایران را تحمل كند، چون انقلاب در اعتراض به استكبار و عوامل استكبار در ایران به وجود آمد. استكبار نمی تواند تحمل كند؛مگر وقتی كه مایوس باشد؛ ملت ایران باید كاری كنند كه این یاس در دشمن به وجود بیاید.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ادامه دادند: رفتار یكایك شما جوان ها، شما عناصر پاك، شما دل های پاكیزه و روشن رفتار، با آحاد مردم كه خیلی هایشان به معنای واقعی كلمه بسیجی اند، باید جوری باشد كه بگویند: این ها پرورش یافتگان نظام اسلامی‌اند.ایشان افزودند:  بدانید بدون هیچ تردیدی آینده روشن و امیدبخش این كشور متعلق به شماست؛ شما خواهید توانست كشورتان را و ملت تا را به اوج افتخار برسید. برای این كه بتوانید این وظایف بزرگ را انجام بدهید بایستی دین را، تقوا، را عفت را، پاكیزگی روحی
را در میان خودتان هرچه بیشتر ترویج و تقویت كنید.رهبر انقلاب فرمودند: ملت ایران به همه ملت های دنیا احترام می گذارد.
اما برخورد ملت ایران با متعرض، برخورد پشیمان كننده ای است و آن چنان سیلی ای خواهد زد كه هرگز فراموش نخواهد كرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: ما در زمینه تصمیم گیری های اقتصادی نقاط ضعفی داشتیم كه این نقاط ضعف موجب شده است دشمن احساس كند می تواند رخنه ایجاد كند. تحریم و امثال آن برای ما فرصتی است كه این نقاط ضعف را بشناسیم و آن ها را برطرف كنیم.ایشان تاکید کردند: بنده بر حمایت از مسئولانی كه اجرای كار بر عهده شان است اصرار دارم، بنده از دولت حمایت میكنم. از آن طرف اصرار دارم بر تثبیت حقوق ملت ایران از جمله مسئله حقوق هسته ای. ما البته در جزییات این مذاكرات مداخله نمی كنیم، یك خطوط قرمزی وجود دارد كه موظفند این حدود را رعایت كنند.این خبر تکمیل می‌شود...